Jdi na obsah Jdi na menu
 

O nás

Vítejte,

    naše škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebním oboru a také připravuje žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Snažíme se být školou pro radost. Naším cílem je nejen vychovávat vynikající muzikanty, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě, která je bude provázet celým životem.
 
    V naší škole jsou Vám dveře otevřeny po celý rok. Zajímá Vás, jak probíhá výuka hry na hudební nástroj nebo výuka zpěvu? Chcete se dozvědět více o možnostech studia? Najdete nás v Klavíkově ulici č.9 v Českých Budějovicích.
 
Jak se můžete na naši školu přihlásit
    Žáci jsou přijímáni ke studiu na ZUŠ na základě výsledků přijímacích zkoušek. Škola přijímá žáky zpravidla od 1.9. do 30.9. příslušného kalendářního roku a to do naplnění kapacity školy a od 2. pololetí příslušného školního roku t.j. od 1.února.
 
Studijní zaměření:
- přípravné studium jednoleté - dvouleté  1,5 hodiny týdně ( 0,5 h na nástroj + 1 h HN )
- základní studium prvního stupně je sedmileté a druhého stupně je čtyřleté
- výuka na nástroj probíhá jednotlivě nebo ve dvojici, dle zaměření - 1 hod. týdně
- žáci v rámci studia navštěvují po dobu pěti let kolektivně hudební nauku a další dva roky mohou navštěvovat semináře dle svého zájmu a docházet do komorní souhry - 1 hod. týdně nebo navštěvovat čtyřruční hru na klavír
- žáci mohou též navštěvovat komorní pěvecký sbor
- škola též žáky připravuje k přijímacím zkouškám na střední hudební školy - 1 hod. týdně
  
    Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů.
 
Vystoupení 22.8.2013  na Mezinárodním fóru mládeže                                 

 
Vystoupení 22.8.2013