Jdi na obsah Jdi na menu
 

Naši učitelé

Příspěvky

Bauerová Věra, PaeDr.

 

bauerova.jpg

Vyučuje hru na klavír

 

Pracoviště: PO - odloučené pracoviště Pražská 3

Vzdělání: Pedagogická fakulta JČU obor učitelství pro ZUŠ - hra na klavír.

Po studiích začala vyučovat hru na klavír jako odborná asistentka katedry hudební výchovy na PF a současně i na konzervatoři, kde působí dodnes především jako koncertní korepetitorka. Vystupuje s profesionálními umělci doma
i v zahraničí, k nejnovějším aktivitám patří pořádání interaktivních koncertů pro děti v základních školách.
 

Fuxová Barbora, MgA.

fuxova-foto-rudolfov.jpg

Vyučuje hru na klavír, EKN, zobcovou flétnu, hudební nauky, korepetice


Pracoviště: odloučené pracoviště Pražská 3

Vzdělání: Janáčkova akademie múzických umění v Brně - obor cembalo 

Hoschule für Musik Franz Liszt Weimar, Německo – cembalo, generalbas

tel: 776 346 899

 

 

Hanzal Jiří, MgA.

hanzal.jpg

Vyučuje hru na trombón, zobcovou flétnu, EKN, klavír, akordeon

Pracoviště: PO - PÁ odloučené pracoviště Pražská 3

Telefon: 775 700 032

Vzdělání: Akademie múzických umění v Praze – hra na trombón, klavír a varhany 
Konzervatoř Č. Budějovice - hra na trombón


Působiště: Jihočeská komorní filharmonie, Konzervatoř Č. Budějovice, Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče, varhaník a regenschori v kostele sv. Václava v Lišově, sbormistr ChPS Bohuslav.

 

 

 

Hanžlíková Vendula, DiS.

Vyučuje hru na klavír, jazzový klavír, EKN, korepetice

hanzlikova.jpg

Pracoviště: PO - PÁ Klavíkova 9

Telefon: 775 700 030

Vzdělání: Konzervatoř v Plzni – hra na klavír

klavíristka Rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče

 

 

Juřenová Jana, Bc.

Vyučuje hru na klavír, EKN a hudební nauku

Pracoviště: ČT, PÁ - odloučené pracoviště Pražská 3, ST - odloučené pracoviště Rudolfov

Telefon: 734 818 866

jurenova.png

Vzdělání: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor učitelství Hv, Čj pro 2. st. ZŠ, SŠ a ZUŠ 

Nyní se věnuje magisterskému studiu výše zmíněného oboru na JČU 

 

 

 

 

 

 

Kovářová Blanka, Mgr.

kovarova.jpg

Vyučuje hru na housle, zobcovou flétnu, EKN

Pracoviště: PO - PÁ Klavíkova 9

Telefon: 775 700 028

Vzdělání: Pedagogická fakulta JČU – obor učitelství pro LŠU – housle
Umělecká praxe – 15 let houslistka orchestru Jihočeského divadla a Symfonického orchestru

 

Mazancová Jana, DiS.

mazancova.jpgVyučuje klasické hře na klavír a EKN. 

Pracoviště: PO - PÁ odloučené pracoviště Pražská 3

Vzdělání: Pražská státní konzervatoř

Je dlouholetou korepetitorkou na Konzervatoři České Budějovice

tel: 606 416 614

 

Michálková Andrea, DiS.

andrea-michalkova.pngVyučuje klasickou, folkovou, elektrickou a basovou kytaru.

Pracoviště: PO-ČT Pražská 3

PÁ - ZŠ Rudolfov

Telefon: 728 342 550

Vzdělání:  Konzervatoř v Č. Budějovicích ve hře na kytaru, v současné době zpívá v různých rockových kapelách.

 

 

Plachá Jana, DiS.

jana-placha.jpg

vyučuje hru na zobcovou a příčnou flétnu, muzikálový a operní zpěv, hudební nauku.

Pracoviště: Klavíkova 9, Č. Budějovice

Tel. 775 700 031

Vzdělání: Je absolventkou českobudějovické Konzervatoře (operní zpěv).
Působí v DS J. K. Tyl, České Budějovice a spolupracuje s Agenturou Kultur - Kontakt v hereckém obsazení.


 

Podnecký Jiří

Vyučuje hru na trubku, zobcové flétny, hudební nauku

Zástupce školy new_podnecky_jiri.jpg

Pracoviště: ZŠ Rudolfov, ZUŠ Klavíkova 9

Telefon: 775 700 025

Vzdělání: Vojenská hudební škola Nejedlého – obor hra na trubku.

Umělecká praxe – 42 let hráč na trubku v orchestru Jihočeského divadla.
Učitelská praxe 40 let